Marknadsföringsmaterial

Innova

Formgivning
Idé
Original

Broschyr för marknadsföring av Innovas komfortprodukter för hemmiljö, större offentliga lokaler och fastigheter.

Form och original till Innovas produktförpackningar och manualer.